De Praktijk & Certificering

De Praktijk

Logopedie Taalplezier is een allround logopediepraktijk die gevestigd is in het centrum van Borne. Dit maakt het mogelijk samen te werken met andere disciplines, zoals fysiotherapeuten en nabijgelegen huis- en tandartsen. Ook is de praktijk goed te bereiken met zowel fiets als auto en is er genoeg parkeergelegenheid.

De praktijk behandelt zowel kinderen als volwassenen met spraak-, taal- of slikproblemen.

Zoals de naam al aangeeft is de werkwijze van Logopedie Taalplezier gericht op het creëren van plezier in de communicatie. Dit begint met het plezier tijdens de behandelingen en moet resulteren in het plezier tijdens de communicatie met je eigen omgeving.

DTL-gecertificeerd

Als logopedist ben ik DTL-gecertificeerd. DTL staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Dit houdt in dat u zonder verwijzing kunt inschrijven bij de logopedie. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten.

In sommige gevallen is een verwijzing vanuit uw huisarts of tandarts toch noodzakelijk. Wanneer hier toch sprake blijkt te zijn,  dan zal ik u hiervan op de hoogte brengen bij het intakegesprek.

Ook wordt er bij het intakegesprek gekeken of de hulpvraag aansluit op de logopedische zorg.

NVLF

De praktijk Logopedie Taalplezier is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Dit is de beroepsvereniging van logopedisten. Zij ondersteunen ruim 6000 logopedisten die bij de vereniging zijn aangesloten. Zo kunnen zij garanderen dat er kwalitatief hoogstaande logopedische zorg geboden kan worden in alle levensfasen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Om de kwaliteit te waarborgen als logopedist staat Carlijn met haar praktijk ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische therapeuten, zoals logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten.

Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Wanneer een paramedicus hieraan voldoet, wordt elke vijf jaar geregistreerd of deze nog beschikt over de meest actuele kennis en ervaring.

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op!