Werkwijze praktijk

Kenmerkend aan de werkwijze van Logopedie Taalplezier is dat het plezier centraal staat. Dit begint bij het plezier waar naar gestreefd wordt in de logopedische behandelsituatie. Een goede samenwerking met u als cliënt vind ik daarbij van groot belang. Samen zullen we zoeken naar een wijze waarop het plezier in de behandeling bereikt kan worden en we zo goed mogelijke resultaten kunnen boeken.

Aanmelding en intake

Voorafgaand aan de behandeling vindt de aanmelding en intake plaats. De aanmelding kan rechtstreeks bij de praktijk en hiervoor hoeft u over het algemeen geen verwijzing voor te hebben van de huis- of tandarts.

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en brengen we de hulpvraag in kaart. Aan de hand hiervan wordt besloten of er onderzoek en behandeling gaan plaatsvinden. Wanneer een behandeling niet nodig blijkt te zijn, krijgt u adviezen mee om toe te passen in de praktijk.

Wanneer u bij het intakegesprek komt, zou het fijn zijn als u een identiteitsbewijs, verzekeringspas (en eventuele verwijzing van de huisarts) mee zou nemen.

Onderzoek en behandeling

Na de intake zal er mogelijk een onderzoek worden uitgevoerd om de aspecten van de spraak en/of taal in kaart te brengen waar u of uw kind nog moeite mee heeft. Wanneer dit duidelijk is, zal de behandeling ingezet worden.

Een logopedische behandeling bij Logopedie Taalplezier duurt gemiddeld een halfuur. Over de duur van het behandeltraject kunnen echter geen uitspraken worden gedaan. Dit heeft onder andere te maken met de ernst van de klacht en de leeftijd en motivatie van de cliënt.

Vergoeding

Omdat logopedie in de basisverzekering zit, hoeft u zich niet extra te verzekeren. Logopedische zorg valt binnen het eigen risico. Dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Voor deze groep wordt de logopedische zorg altijd volledig vergoed.

Logopedie Taalplezier heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat de praktijk een nota rechtstreeks indient bij de zorgverzekeraar.

Bij vragen over uw eigen risico verwijs ik u door naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar of raad ik aan contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Einde zorg

Wanneer alle doelen behaald zijn, of wanneer blijkt dat het beter is de behandeling (tijdelijk) te beëindigen, zal de logopedist altijd in overleg met u besluiten de behandelperiode af te ronden. Als de hulpvraag zich na enige tijd na de afronding weer opnieuw voordoet of er ontstaat een nieuwe hulpvraag, kunt u ten allen tijde contact opnemen met de praktijk.

Contact

Kan logopedie jou of je kind helpen bij de spraak? Heb je nog vragen over de werkwijze? Of wil je samenwerken? 
Logopedie Taalplezier helpt je graag bij je communicatie!
Vul het contactformulier in en je krijgt zo snel mogelijk bericht.

  Logopedie Taalplezier

  Carlijn Demmer
  06 28 76 10 99‬
  ‭info@logopedietaalplezier.nl
  Aanslagsweg 24
  7622 LD Borne