Wat is logopedie?

Logopedie is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot alle functies van de mond. Met deze behandelingen krijgt de cliënt zorg, training en adviezen met als doel het herstellen en onderhouden van de communicatie in al haar facetten zoals stemgebruik, uitspraak, gehoor en taal. Daarbij kan ook aandacht zijn voor andere mondfuncties zoals slikken, drinken en eten.

Kan logopedie jou of je kind helpen bij een betere communicatie?
Bekijk de pagina :

Plezier in taal door logopedie

Het woord logopedie is afgeleid van de Griekse woorden “logos” (woord) en “peadeia” (opvoeding). Dit geeft al aan dat woorden een belangrijke rol hebben bij de logopedie.

Een woord kan nieuw aangeleerd worden of  geleerd worden om op de juiste plek in de zin te worden gezet. Dit zijn beide voorbeelden van taal; één van de behandelgebieden van de logopedist. Een ander voorbeeld is de uitspraak van een woord. Hierbij wordt gewerkt aan het behandelgebied spraak.

Afhankelijk van de klacht of stoornis werkt de logopedist aan één van deze of de drie andere behandelgebieden: stem, gehoor of slikken.

Het doel bij deze behandelingen is uiteindelijk altijd gericht op een verbeterde persoonlijke communicatie van de cliënt.
Het positieve effect: Plezier in het communiceren en plezier in het gebruik van taal: Taalplezier.

Meer informatie over logopedie vind u op logopedie-info

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op!