Wanneer logopedie?

Wanneer u last heeft van uw stem of problemen ervaart op gebied van taal, spraak, gehoor of slikken van uzelf of uw kind is het mogelijk contact op te nemen met een logopedist. Naar aanleiding van de ernst van de klacht zal gekeken worden of en hoe logopedie ingezet zal worden.

Het is goed mogelijk dat een leerkracht logopedische problemen signaleert bij uw kind.
Om zelf te kunnen signaleren bij uzelf of uw kind wanneer logopedie van toepassing kan zijn volgt hieronder een korte opsomming:

Taal

Als er sprake is van een vertraagde taalontwikkeling kan een kind moeite hebben met het begrijpen en/of uiten van gesproken taal. Dit kan zich op verschillende manieren uiten.

Spraak

Wanneer uw kind onduidelijk spreekt of niet altijd goed verstaan wordt, is het mogelijk dat er sprake is van een articulatie-/spraakstoornis. Lees verder voor verschillende voorbeelden

Stem

Stemklachten kunnen op allerlei manieren ontstaan. Denk hierbij aan een verkeerde ademhaling of verkeerd of veelvuldig stemgebruik met mogelijk stembandknobbeltjes als gevolg.

Gehoor

Gehoor is een belangrijk element in het proces van communiceren. Als uw gehoor aanzienlijk achteruit is gegaan, zal de logopedist kijken welke oplossing hiervoor gevonden kan worden.

Slikken

Onderscheiden op twee manieren:
1. Iemand verslikt zich vaak in eten of drinken.
2. Een kind slikt met de tong tussen of tegen de tanden

Stotteren

Gekenmerkt door veel voorkomende herhalingen of verlengingen van klanken of lettergrepen of woorden of door veel voorkomende aarzelingen of pauzes. Samen zoeken we naar een oplossing

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op!