Heeft jouw kind lees- of spellingsproblemen?

Thuisonderwijs

De coronacrisis vroeg, en vraagt nog steeds, veel van ons allemaal. Ook op gebied van thuisonderwijs. Ouders werden ineens leerkracht en kinderen hun student. De leerkracht van school deed virtueel zijn of haar uiterste best en alle ouders en kinderen volgden de adviezen op afstand zo goed mogelijk op. Toch viel dit niet altijd mee. Misschien vindt je kind huiswerk wel heel stom of lastig. En dan liggen er thuis ook nog eens allerlei verleidingen op de loer, zoals spelcomputers en vriendjes om mee buiten te spelen. En jullie als ouders moesten je werkzaamheden ondertussen ook zoveel mogelijk voort kunnen zetten. Dan is de kans heel aannemelijk dat het ‘gewone lezen’ er wat bij in is geschoten of voor extra frustraties zorgde bij je kind. 

De kans is aanwezig dat je kind nu misschien nog wel iets meer moeite heeft gekregen met lezen of met de spellingsregels. Of misschien valt het je nu meer op door het geven van thuisonderwijs.

signalering en behandeling

Wanneer er op school of door ouders lees- of spellingsproblemen worden gesignaleerd, kan er door een logopedist onderzoek worden gedaan naar de herkomst van deze problemen. Zo kan het zijn dat een kind bijvoorbeeld problemen heeft met zijn werkgeheugen, maar ook kunnen er andere problemen aan ter grondslag liggen. Aan de hand van een woordleestoets wordt er gekeken naar het tempo waarop er gelezen wordt en het aantal correct gelezen woorden. Het resultaat hiervan wordt samen met enkele andere onderzoeken bekeken en gebruikt voor het opstellen van een behandelplan.

Er kan sprake zijn van de volgende vormen van leesproblemen:

  • Spellend lezen: Het kind leest het woord letter voor letter hoorbaar voor: /b/ /oe/ /k/. Tijdens de behandeling zal er gewerkt worden aan het verbeteren van het leestempo, het herkennen van woordbeelden en andere leesstrategieën.
  • Langzaam lezen: Er worden weinig fouten gemaakt in de tekst, maar het leestempo is nog erg laag. Er zal gewerkt worden aan het verbeteren van dit tempo.
  • Radend lezen: Er wordt niet nauwkeurig gelezen, waardoor een tekst op een vlot tempo wordt voorgelezen maar met veel fouten. Meestal vult het kind zelf de woorden die hij in de context vindt passen. Hierdoor klinkt de tekst goed, maar klopt het niet altijd.
  • Dyslexie: Als er sprake is van dyslexie wordt behandeling door een dyslexiebehandelaar geadviseerd. Dyslexie wordt aan de hand van een orthopedagogisch onderzoek gediagnosticeerd en kan dus niet door school of een logopedist worden vastgesteld.
  • Eentonig lezen: Het kind leest de tekst op een monotone manier voor. Dit heeft te maken met één van bovenstaande problemen.

Begrijpend lezen

Wanneer blijkt dat het begrijpend lezen vooral lastig is, zal er geoefend worden met het aanleren van leesstrategieën voor het beter begrijpen van de gelezen tekst. Hiervoor zijn verscheidene materialen en methodes die kinderen aanspreken en motiveren tot lezen. Ook zal hier aan voorafgaand onderzocht worden waardoor dit leesprobleem wordt veroorzaakt. Dit kan namelijk ook te maken hebben met de taalvaardigheden van een kind. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er sprake is van een lage woordenschat of moeite met het leggen van verbanden zullen dit soort problemen eerst aangepakt worden alvorens het begrijpend lezen kan worden behandeld.

Spelling

Lees- en spellingsproblemen komen vaak tegelijkertijd voor. Ook spellingsproblemen kunnen onderzocht worden en aan de hand van leuke materialen worden aangepakt en behandeld. Door het uitluisteren en toepassen van de juiste spellingsregels worden kinderen geholpen met meer gemak een goede tekst te kunnen schrijven.

Het volgende zou bijvoorbeeld op kunnen vallen: 

  • Je kind heeft moeite met het op tempo lezen van woordjes en/of zinnen
  • Er is sprake van radend lezen → je kind vult zelfbedachte woorden in in de tekst
  • De tekst klinkt niet vloeiend; elk woord komt er hakkelend en twijfelachtig uit
  • Begrijpend lezen is lastig; je kind heeft moeite met het begrijpen van een tekst of de bijbehorende vragen
  • Je kind heeft moeite met de spellingsregels

Herken je een van deze verschijnselen of valt iets anders op?

Neem dan gerust eens contact met me op. Ik ga graag de uitdaging aan met je kind om het lezen toch leuk te maken en de spellingsregels makkelijker toe te passen aan de hand van begrijpelijke en leuke methodes! 

 

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op!