Taal

Als er sprake is van een vertraagde taalontwikkeling kan een kind moeite hebben met het begrijpen en/of uiten van gesproken taal.

Dit kan zich als volgt uiten:

  • Uw kind spreekt helemaal nog niet of beduidend minder dan zijn of haar leeftijdsgenoten.
  • Uw kind gebruikt de verkeerde woorden of moet erg lang nadenken over het juiste woord.
  • Er is sprake van een kleine woordenschat.
  • Uw kind begrijpt niet altijd wat er tegen of haar gezegd wordt.
  • Uw kind gebruikt een verkeerde woordvolgorde in een zin.

Vragen of hulp nodig?

Neem dan contact met ons op!